Przejdź do strony: Zarządzanie najmem
Przejdź do strony: Informacje ogólne

Zarządzanie najmem

Zysk bez zobowiąząń!
Chciałbyś cieszyć się zyskiem, ale nie masz czasu na dodatkową aktywność związaną z inwestycją? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy pakiety usługowe pozwalające na sprawne zarządzanie nieruchomością.

 

 

Dodatkowo, w ramach naszych usług oferujemy 
wykonanie funkcjonalnego i atrakcyjnego 
projektu wnętrz.

Pakiet zrównoważony
30 zł brutto / miesiąc

 • Przygotowanie mieszkania do wynajmu 
 • Pozyskanie Najemcy 
 • Przygotowanie i podpisanie stosownej umowy najmu z Najemcą lokalu 
 • Opieka nad płatnościami 
 • Dostęp do konta e-kartoteki umożliwiający monitoring płatności  
 • Najemców on-line 
 • Bieżący kontakt z administratorem budynku 
 • Reprezentowanie na podstawie pełnomocnictwa we wszelkich 
 • sprawach przed Najemcą 

Pakiet comfort
60 zł brutto / miesiąc

Zawiera wszystkie elementy pakietu zrównoważonego z rozszerzeniem o: 

 • Opłacanie podatków z tytułu przychodu za najem lokalu 
 • Reprezentację przed sądami, jednostkami administracji państwowej, US, ZUS, bankami 
 • Windykację należności 
 • Zlecanie bieżącej konserwacji i administracji 
 • Ubezpieczenie lokalu (polisa płatna przez Zlecającego)